Project: Verkavelingsboerderij Treure te Streefkerk

ingevoerd op 14-5-2012

Locatie project:
Middenpolderweg 2A Streefkerk.

Omschrijving project:
Nieuwbouw van een verkavelingsboerderij met een stal met 233 ligplaatsen voor melkvee en jongvee met de afmetingen van 74 x 35 meter en ruim 5000 m3 mestberging, een wagenberging met jongveestal van 60x15 meter. Een 2-tal sleufsilo’s of kuilplaten met afmetingen van 45x10 meter. Een mestplaat met wanden van 18x5 meter en een woonhuis.

Bijzonderheden:
De bouwlocatie was zeer landelijk gelegen wat het lastig maakte om verklikpunten te creëren. Het hoge gras van de berm (slagpluggen in de weg) en de afstand naar verderop gelegen boerderijen (meetstickers) waren een uitdaging.

Status van het werk:
De bouw is aangevangen in juni 2011 voor zowel het woonhuis alsook de boerderij. Oplevering heeft in het voorjaar van 2012 plaatsgevonden.
Geodesie - Agrarisch, sleufsilo Geodesie - Agrarisch, sleufsilo